Kdo to je gambler?

Gambler je osoba muž či žena s problémem nutkavého hazardního hraní či sázení: patologický hazardní hráč. Tedy ne každý, kdo si vsadí či zahraje hazardní hru musí být nutně gambler. Pravdou však je, že jen minimum osob, které pravidelně hrají a sázejí nevykazují známky gamblera.

 

Pro koho je vhodný program Anonymních gamblerů?

Pro každého, kdo u sebe zjistí závislost na některých z mnoha forem hazardních her či sázení, upřímně touží hraní či sázení trvale ukončit a je schopen pravidelné docházky na mítinky. Pokud tomu tak není, je lépe obrátit se na PL a kontaktovat nás až po ukončení hospitalizace.

 

Může program Anonymních gamblerů uzdravit moji závislost na hazardu?

Uzdravení chápeme jako trvalou abstinenci všech forem hazardu, ne však tak, že sklon k naší závislosti zcela vymizí jako vyoperovaný nádor a my tak můžeme přestat být bdělými a skončit na sobě pracovat.

Součásti našeho programu je smíření s realitou, našim sklonem pro závislost na hazardu. Učíme se díky programu s problémem žít, nepodléhat iluzi možnosti kontrolovaného hraní či sázení a abstinovat, nacházet nové pozitivní hodnoty jako náhradu za prázdné místo po hazardu.

 

Lze kombinovat Anonymní gamblery s profesionální léčbou?

Ano lze, každý člen má naprostou svobodu ve svých rozhodnutích. Někdy je nutná aplikace léků, nebo situace postižené osoby na gamblingu je tak vyostřená, že není schopen z jistých důvodů pravidelné docházky na mítinky a hospitalizace v PL může být řešením. Nechat se vyšetřit psychiatrem lze jen doporučit. Stejně tak po opuštění léčebny je rozumné zapojit se do programu Anonymních gamblerů a docházet pravidelně na mítinky. Na Anonymní gamblery však nelze nahlížet jako na pouhou podpůrnou záležitost, ale alternativu jednu s možností jak řešit problematiku s hazardem. Příběhy našich kolegů a kolegyň u nás i ve světě z řad anonymních skupin hovoří o mnoholeté abstinenci, vše se však odvíjí od naší ochoty pro to pracovat a náš stav nepodceňovat.

 

Co když není v místě mého bydliště společenstvo Anonymní gambleři?

Bude Vám dána rada, aby jste kontaktovali AA (Anonymní alkoholici). Ti jsou díky své době působnosti v ČR skoro v každém městě, lze je jako alternativu dočasně využít, než nás sami požádáte o pomoc se založením Anonymních gamblerů.

 

Musím věřit v Boha pokud chci docházet na Anonymní gamblery?

Jedinou podmínkou pro členství v Anonymních gamblerech je opravdová touha ukončit hraní či sázení. Vše ostatní jsou pouhá doporučení, která se osvědčila. Na Anonymních gamblerech panuje naprostá demokracie, členové jsou věřící, nevěřící, ateisté, agnostici: to, že mohou být všichni vedle sebe je právě díky programu, dodržování pravidel komunikace a vzájemnému respektu.

 

Jsem gambler a chci se podílet na budování společenství Anonymních gamblerů ve svém bydlišti.

V tom případě nás kontaktujte, rádi Vám poradíme.

 

Jsem osoba, která má osobu blízkou závislou na hazardu, můžete mně nějak pomoci?

Ano, můžete nás kontaktovat, jednak pracujeme na vytvoření Gam Anonu – obdoba Anonymních gamblerů ovšem zaměřená na osoby blízké hazardním hráčům a také občas máme otevřená setkání právě za tímto účelem.

 

Kdo nejsou Anonymní gambleři?

To, že se někde sejdou lidé gambleři, diskutují o hazardu a říkající si Anonymní gambleři není znakem skutečného společenství Anonymních gamblerů. Anonymní gambleři je značka se svojí tradicí, pravidly a to i po právní stránce. Originální název i logo je autorizován a smí jej používat jen I.S.O. Gamblers Anonymous USA. Těm, kteří budou mít skutečný zájem vytvářet společenství Anonymních gamblerů rádi pomůžeme.

 

Jak poznám, zda jde o Anonymní gamblery?

Společenství Anonymních gamblerů musí mít své stabilní místo, kde může své klienty odkazovat jak odborná veřejnost tak i ostatní jako duchovní, sociální pracovníci, úřady a jiní kteří pracují s lidmi. Musí mít jistotu, že na daném místě v přesný čas vždy bude minimálně osoba odpovědná za společenství Anonymních gamblerů.

Anonymní gambleři mají pravidelné mítinky minimálně jednou týdně, dovolené nebo svátky a delší intervaly setkaní jsou naprosto nepřijatelné. Pomoc musí být vždy k dispozici.

Na mítinku Anonymních gamblerů se nediskutuje, neradíme si, pracujeme s krokovým programem a dodržujeme pravidla komunikace, na závěr je vždy krátká modlitba o poklid. Mimo mítink si společenství může pomáhat, např. jak se postavit k dluhům a jiné praktické názory, tykajících se problematiky hazardu.

Není možné, aby společenství Anonymních gamblerů měl na odpovědnost někdo, kdo sám není gambler: např. terapeuti, či nějaká organizace. Je nutné, aby zakladatelé jednotlivých společenství pocházeli přímo z řad gamblerů, iniciativa jdoucí přímo od gamblera. Veškeré dobře míněné snahy odlišně závislých, dělat něco za nás, to není dobře.

Společenství Anonymních gamblerů by mělo být soběstačné i finančně z dobrovolných sbírek, to však nelze pokud se společenství teprve buduje. Lze využít pomoci církví, charitativních organizací, neziskových organizací, lékařských zařízení a to pouze za účelem propůjčení prostor pro mítinky: bez jejich dalších zásahů do průběhu mítinků.

Mítinky Anonymních gamblerů jsou uzavřené, pouze za přítomnosti osob postižených na hazardu. Mohou být také otevřené za přítomnosti hostů – osoby vztahově blízké hazardnímu hráči či sázkaři (tzv. spoluzávislí), což je však před zahájením mítinku oznámeno.

 

Vedoucí Anonymních gamblerů jsou pouze spolehliví ve službě společenství, kteří členům nevládnou.