Kdo jsou Anonymní Gambleři?

Anonymní Gambleři (Gamblers Anonymous) vznikli po vzoru organizace Anonymních alkoholiků (AA) v USA. Na základě setkání dvou mužů, kteří prožili zdrcující problémy a neštěstí v důsledku patologického hraní. Začali se scházet a jak plynuly měsíce ani jeden se k hazardní hře nevrátil. Dospěli během svých debat k závěru, že proto aby předešli recidivě, musí dosáhnout určitých povahových změn u sebe samých, aby se jim to podařilo převzali duchovní principy, které používají tisíce lidí překonávající jiné závislosti. Slovo “duchovní” vyjadřuje ty rysy lidské mysli představující její nejvyšší a nejkrásnější kvality jako laskavost, velkorysost, poctivost a pokoru. Cítili také, že k tomu aby si udrželi vlastní abstinenci je životně důležité poselství naděje předávat jiným patologickým hráčům.

První setkání Anonymních Gamblerů se uskutečnilo v pátek 13. září 1957 v Los Angeles v Kalifornii. Od té doby toto společenství stále roste a přibývá skupin po celém světě.

Společenství Anonymních Gamblerů v České republice

Anonymní Gambleři v Česku jsou velmi mladým společenstvím v porovnání se západním světem. AA u nás působí oficiálně již od dob převratných politických změn, alkohol však byl na rozdíl od gamblingu problémem již v totalitním režimu. Je tedy přirozené, že poptávka po alternativních metodách řešení alkoholismu byla silnější a nastolení demokratického systému tento požadavek prakticky umožnilo. Ze zemí bývalého komunistického bloku má delší historii Anonymních Gamblerů pouze Polsko a Rusko. V období totality byly podobné aktivity zakázané a uznávalo se pouze socialistické zdravotnictví. Existovaly zde jisté dílčí snahy budovat AG, většinou ale tyto společenství brzy zanikla nebo uskupení svojí spiritualitou byla vzdálena Anonymním Gamblerům. Významnou snahu také vyvinul známý český odborník na závislosti primář MuDr. Karel Nešpor, který na svém oddělení pomohl vytvořit zejména pro pacienty psychiatrické léčebny skupinu pro gamblery, přibližující se svojí podobou AG. Také mnoho významných lékařů, odborníků na závislosti, chápajících význam a poselství svépomocných anonymních skupin pomohlo svým přičiněním zejména v počátku našich politických změn s rozvojem například Anonymních Alkoholiků, za což jim patří velké díky (konkrétní jména lze nalézt na oficiálních stránkách AA).

Anonymní Gambleři v České republice jsou na počátku své cesty. Západní evropské země mají více jak mnoholeté historie svých společenství a momentálně mají téměř v každém větším městě své mítinky.

První  společenství v ČR z řad samotných gamblerů, bez intervence psychiatrických léčeben, Anonymních Alkoholiků či jiných podpůrných institucí, vzniklo dle pravidel AG v Brně dne 17.1.2008 a od té doby se konají mítinky pravidelně jednou za týden (aktuálně každý čtvrtek) včetně svátků a prázdnin. V roce 2010 bylo zaregistrováno na centrále ISO Gamblers Anonymous USA. Členská základna se nadále rozrůstá a přináší poselství Anonymních Gamblerů: uzdravení, povzbuzení, pomoc těm, kteří skutečně touží opustit svět hazardních her a sázek i lidem, kteří by chtěli iniciovat utvoření  AG v místě svého bydliště.

Našim společným přáním tedy je, aby co nejvíce našich kolegů a kolegyň trpících nemocí zvanou patologická závislost na hazardních hrách a sázkách, oslovil program Anonymních Gamblerů a tím se jeho poselství šířilo i u nás.