Střízlivost rozumu jako dar abstinence

 
Dá se u aktivních hazardních hráčů a sázkařů hovořit o střízlivosti rozumu? Nebo spadá pojem střízlivost jen do oblasti omamných či alkoholických látek? Jsem přesvědčen, že gambler má do střízlivosti rozumu velmi daleko.

 

Pokud by tomu tak nebylo, postrádám vysvětlení pro svoje chování v době aktivní fáze gamblerství. Kolegové mi dají jistě za pravdu, že naše nestřízlivost byla příčinou destrukc těch nejzákladnějších pudů, jako je pud sebezáchovy. Střízlivý rozum by jen těžko mohl dopustit, abych denně po mnoho hodin, často až do zavírací doby seděl u rulety, přišel o vlastní střechu nad hlavou, auto a veškeré zájmy, které mi dělaly radost až do doby, než jsem poznal gambling. Byl jsem schopen zadlužit se na obrovské finanční částky a pozbýt svoji dobrou práci a padnout až na samé dno.

 

Slovo abstinence může u některých vyvolávat nelibý pocit, strach, že se musí vzdát něčeho, co jim bude chybět, obava ze vzniklého prázdného místa po hazardu. Z vlastní zkušenosti vím, že déle trvající abstinence je podmínkou pro opětovný návrat střízlivosti rozumu, který může přinést nové inspirace pro zaplnění prázdného místa. Jedno z míst, kde je výrazné proabstinenční prostředí, kde se posilujeme v abstinenci a kde náš rozum střízliví, je společenství AG. Předpokladem však je má upřímná snaha abstinovat od všech forem hazardních her či sázek.

 

Libor gambler, zakladatel AG Brno

 

Publikováno v časopise Cesta 2/2009